Homestay

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ
 
Loại phòng
 
Ngày thường
 
Ngày lễ hội
 
Phòng khép kín 200.000 đ/phòng 250.000 đ/phòng
Ngủ cộng đồng 80.000 đ/người 100.000 đ/người

Với đoàn đặt trước áp dụng 01 phòng khép kín / 02 suất nghỉ cộng đồng cho lái xe và hướng dẫn viên.
Thông tin liên hệ
NHÀ HÀNG DÙ LƯỢN KHAU PHẠ
Add: Điểm nhảy dù Khau Phạ, Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái
Tell: 0387 464 448 - 0915 377 258 - 0389 539 732
Email: nhahangkhaupha@gmail.com
Web: nhahangduluonkhaupha.com - kyduyentaybac.vn