Menu đồ uống


MENU ĐỒ UỐNG TẠI NHÀ HÀNG DÙ LƯỢN KHAU PHẠ
Cocacola .............................................................................15.000 đ

Bia Hà Nội .......................................................................... 15.000 đ

Rượu nếp men lá, rượu táo mèo men lá (lít) .................... 50.000 đ

Rượu đẳng sâm rừng hạ thổ (bình) ................................ 350.000 đ

Rượu táo mèo hạ thổ (bình) ............................................ 350.000 đ

Bia Sài Gòn ......................................................................... 15.000 đ

Bò húc tăng lực .................................................................. 15.000 đ

Trà xanh 0 độ ..................................................................... 15.000 đ

Thuốc lá thăng long (bao) ................................................. 12.000 đ

Thuốc lá vina (bao) ............................................................ 25.000 đ

Thuốc lá Ngựa (bao) .......................................................... 25.000 đ
Thông tin liên hệ
NHÀ HÀNG DÙ LƯỢN KHAU PHẠ
Add: Điểm nhảy dù Khau Phạ, Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái
Tell: 0387 464 448 - 0915 377 258 - 0389 539 732
Email: nhahangkhaupha@gmail.com
Web: nhahangduluonkhaupha.com - kyduyentaybac.vn